Tài sản công: Đề xuất sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Đề xuất mới về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

(Chinhphu.vn) – Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đề xuất một số quy định mới về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đề xuất mới về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê - Ảnh 1.

Bộ Tài chính cho biết, về xác định tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, dự thảo Nghị định bổ sung quy định (sửa đổi khoản 1 Điều 42) xác định rõ: Tài sản công được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định nhưng chưa sử dụng hết công suất mà đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng để cung cấp dịch vụ cho các đối tượng khác không thuộc phạm vi phục vụ của đơn vị thì được xác định là sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và phải thực hiện theo quy định tại các Điều 55, 56, 57, 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Điều 42, 43, 44, 45, 46, 47 Nghị định này.

Thu tiền thuê đất khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện các đơn vị gặp vướng mắc trong quá trình xác định do nhiều đơn vị thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất nên cơ quan thuế không có cơ sở để xác định tiền thuê đất; không có cơ sở để xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép bỏ quy định về nộp tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; thay vào đó sẽ bổ sung quy định khi đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì đơn vị sự nghiệp công lập phải nộp một khoản tiền vào ngân sách nhà nước, khoản tiền này được xác định bằng 2% doanh thu từ hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê

Đối với việc cho thuê theo hình thức niêm yết giá: Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì việc cho thuê tài sản được thực hiện theo hình thức đấu giá và cho thuê trực tiếp; trong đó, cho thuê trực tiếp áp dụng trong các trường hợp sau: Tài sản là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị; cho thuê từng hạng mục thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (hội trường, phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, phòng điều trị…) trong thời gian dưới 15 ngày hoặc từ 15 ngày trở lên nhưng không liên tục.

  • Giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản côngThực tế khi áp dụng quy định nêu trên, có trường hợp lợi dụng quy định cho thuê trong thời gian từ 15 ngày trở lên nhưng không liên tục để tránh việc đấu giá cho thuê tài sản; đồng thời, việc xác định thế nào là hạng mục thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi lại quy định này theo hướng việc cho thuê theo hình thức niêm yết giá được áp dụng đối với: (i) Cho thuê tài sản là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị trong thời gian dưới 30 ngày/01 lần thuê; (ii) Cho thuê nhà, công trình, tài sản khác gắn liền với đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp trong thời gian dưới 15 ngày/01 lần thuê hoặc có giá trị gói thuê dưới 50 triệu đồng/01 lần thuê.

Bổ sung quy định về việc gia hạn Hợp đồng cho thuê tài sản

Đối với việc gia hạn Hợp đồng cho thuê tài sản, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về việc gia hạn Hợp đồng cho thuê tài sản như sau: Trường hợp cho thuê tài sản lần đầu với thời hạn dưới 05 năm, khi hết thời hạn cho thuê theo hợp đồng mà người thuê tài sản có nhu cầu tiếp tục thuê tài sản thì đơn vị sự nghiệp công lập thỏa thuận với người thuê tài sản để gia hạn hợp đồng thuê; thời gian gia hạn không vượt quá thời gian cho thuê lần đầu và thời hạn theo Đề án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; giá cho thuê do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt phù hợp với giá cho thuê phổ biến tại thị trường địa phương của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ tại thời điểm gia hạn hợp đồng, nhưng không thấp hơn giá cho thuê của lần trước.

(Theo: Khánh Linh – Báo điện tử chính phủ ngày 03/03/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *