Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thẩm định giá HTH được Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315530829 ngày 27/02/2019, đăng ký thay đổi lần 7 vào ngày 05/10/2022.

  • Tên giao dịch bằng tiếng Việt:    CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ HTH
  • Tên giao dịch bằng tiếng Anh:   HTH APPRAISAL COMPANY LIMITED

Người đại diện pháp luật: LÊ ĐÌNH THI     –    Chức danh: Tổng Giám Đốc.
Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VND (Ba Tỷ Việt Nam Đồng)

  • Địa chỉ trụ sở chính: 326 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP.HCM
  • Điện thoại: (84-28) 730 789 87                          Fax: (84-28) 730 789 87
  • Website: www.thamdinhgiahth.vn                      Email: thamdinhgia.hth@gmail.com


Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các ngành kinh tế của Việt Nam đang đứng trước những vận hội và thách thức to lớn, đòi hỏi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ bằng việc không ngừng cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin mà còn tăng cường các hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác tiềm năng nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Công ty Thẩm định giá HTH hoạt động theo quy định của Bộ Tài Chính, là một trong số những tổ chức Thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam, được thành lập Căn cứ theo Luật Giá ngày 20/06/2012; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính.

Thẩm định giá HTH cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về Thẩm định giá: Bất Động Sản, Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Giá trị Doanh nghiệp, Giá Trị Khoáng Sản,…

Đội ngũ cán bộ Thẩm định viên về giá là: Tiến sỹ, Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư cơ khí, Luật sư, Ngân hàng….có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn thẩm định của Hiệp hội thẩm định giá Việt Nam (VVA), Hiệp hội thẩm định giá Châu Á (AIA), Hiệp hội thẩm định giá Quốc tế (IVSC).

Ngoài ra, Công Ty Thẩm Định Giá HTH là hội viên của các Hiệp Hội, tổ chức sau:

  • Hiệp Hội Thẩm Định Giá Việt Nam (VVA)
  • Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam (VREEA)
  • Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)
  • Hiệp hội Bất Động Sản TP.HCM (HOREA)

Chứng thư thẩm định giá HTH có đầy đủ tính pháp lý và có giá trị trên toàn quốc, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: Mua bán, chuyển nhượng, cổ phần hóa, góp vốn liên doanh, đền bù – giải tỏa, giải quyết tranh chấp dân sự, thanh lý, phát mãi tài sản, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài sản du học, du lịch…

Trân trọng!