Lĩnh vực hoạt động

1. Thẩm định giá:

  • Thẩm định giá Bất Động sản: Đất đai, Nhà phố, Biệt thự, Căn hộ, Văn phòng, Siêu thị, Trung tâm thương mại, Cơ sở sản xuất kinh doanh, Nhà xưởng,…
  • Thẩm định giá Động sản: Máy móc – thiết bị, Dây chuyền sản xuất, Phương tiện vận tải…
  • Thẩm định Dự án Đầu tư: Khu Công Nghiệp, Cao ốc Văn phòng – Thương mại, Resort,…
  • Thẩm định Giá trị Doanh nghiệp: Quyền sở hữu trí tuệ, Giá trị thương hiệu, Tài sản vô hình, xác định giá trị các Tài sản Tài chính (Các loại giấy tờ có giá ).
  • Thẩm định Giá trị Tài Nguyên: Khoáng sản, rừng, mỏ,…
  • Thẩm định giá các loại tài sản có giá khác theo qui định pháp luật

2. Tư vấn nghiên cứu thị trường Bất động sản.
3. Tư vấn đầu tư và môi giới Bất động sản.
4. Dịch vụ đấu giá tài sản

CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH:

1. Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp

2. Phương pháp chi phí giảm giá

3. Phương pháp đầu tư

  • Phương pháp đầu tư truyền thống.
  • Kỹ thuật luồng tiền chiết khấu

4. Phương pháp thặng dư

5. Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác.

6. Các phương pháp khác.

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH:
1. Mua bán, chuyển nhượng.
2. Vay vốn ngân hàng.
3. Góp vốn liên doanh.
4. Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp
5. Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
6. Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
7. Hoạch toán kế toán, tính thuế.
8. Tư vấn và lập dự án đầu tư.
9. Chứng minh tài sản du học, du lịch.