Những đề xuất, hiến kế để tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách đất đai.

VNEWS – Một diễn đàn nhằm lắng nghe ý kiến để sửa Luật đất đai. Với những đối tượng chịu tác động trực tiếp từ việc sửa Luật. Những bất cập trong thực tiễn được phân tích. Những đề xuất, hiến kế để tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách đất đai.

(Theo VNNEWS – Truyền hình thông tấn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *