Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):Tạo môi trường ổn định, minh bạch, phát huy tiềm lực đất đai

Nguồn: Thông tin chính phủ | 14/03/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *