Bộ Tài chính thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật về thẩm định giá

Thông báo số 1027/BTC-QLG ngày 06/02/2023 về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá

(Nội dung chi tiết….)

BTC-QLG 022023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *